• Tổng đài:02033.66.33.66
Liên hệ

Hòn Gai - Hoành Bồ

Ngày đăng : 11:00:24 12-04-2018
VP HÒN GAI: 0203 3 616 626
Lịch chạy tuyến bus 03: Hòn gai<=> Hoành Bồ
Xe đầu bến Hoành Bồ Xe đầu bến Hòn Gai
5h30 7h00 5h30 7h00
5h55 7h25 5h55 7h25
6h15 7h50 6h15 7h50
6h35 8h15 6h35 8h15
       
       
       
Giờ Trới Giờ H.Gai Giờ H.Gai Giờ Trới
8h35 10h10 8h35 10h10
9h00 10h35 9h00 10h35
9h25 11h00 9h25 11h00
9h50 11h25 9h50 11h25
       
       
Giờ Trới Giờ H.Gai Giờ H.Gai Giờ Trới
11h50 13h30 11h50 13h30
12h15 13h50 12h15 13h50
12h40 14h10 12h40 14h10
13h05 14h30 13h05 14h30
       
       
       
Giờ Trới Giờ H.Gai Giờ H.Gai Giờ Trới
15h00 16h20 15h00 16h20
15h20 16h40 15h20 16h40
15h40 17h05 15h40 17h05
16h00 17h30 16h00 17h30
       

Tin liên quan

Hỗ trợ tuyến