Hòn Gai - Hoành Bồ

Ngày đăng : 11:00:24 12-04-2018
VP HÒN GAI: 0203 3 616 626
Lịch chạy tuyến bus 03: Hòn gai<=> Hoành Bồ
Xe đầu bến Hoành Bồ Xe đầu bến Hòn Gai
5h30 7h00 5h30 7h00
5h50 7h20 5h50 7h20
6h05 7h40 6h05 7h40
6h20 7h55 6h20 7h55
6h40 8h15 6h40 8h15
       
       
Giờ Trới Giờ H.Gai Giờ H.Gai Giờ Trới
8h35 10h10 8h35 10h10
8h55 10h30 8h55 10h30
9h15 10h50 9h15 10h50
9h35 11h10 9h35 11h10
9h55 11h30 9h55 11h30
       
       
Giờ Trới Giờ H.Gai Giờ H.Gai Giờ Trới
11h50 13h25 11h50 13h25
12h10 13h40 12h10 13h40
12h30 14h00 12h30 14h00
12h50 14h20 12h50 14h20
13h10 14h40 13h10 14h40
       
       
Giờ Trới Giờ H.Gai Giờ H.Gai Giờ Trới
14h55 16h20 14h55 16h20
15h10 16h35 15h10 16h35
15h25 16h50 15h25 16h50
15h45 17h10 15h45 17h10
16h05 17h30 16h05 17h30

Đặt vé trực tuyến

Tin liên quan