• Tổng đài:02033.66.33.66
Liên hệ

Quảng Yên - Hòn Gai

Ngày đăng : 13:42:31 12-04-2018

Lịch chạy tuyến bus 11: Hòn gai<=> Quảng Yên

Liên hệ: 0203 3 627 7777
Xe đầu bến H.Gai   Xe đầu bến Q.Yên
Giờ HG Giờ QY   Giờ QY Giờ HG
5h15 7h20   5h15  
5h35 7h40   5h30 7h20
5h55 8h00   6h35 7h40
6h15 8h20   6h00 8h00
6h35 8h40   6h15 8h15
7h00 9h00   6h30 8h30
      6h45 8h45
      07h00 9h00
 
 
Giờ HG Giờ QY   Giờ QY Giờ HG
9h20 11h30   9h15 11h30
9h40 11h55   9h30 11h50
10h00 12h15   9h50 12h10
10h20 12h40   10h10 12h30
10h45 13h00   10h30 12h50
11h10 13h20   10h50 13h10
      11h10 13h30
 
Giờ HG Giờ QY   Giờ QY Giờ HG
13h50 16h05   13h40 15h50
14h10 16h30   14h00 16h05
14h30 16h55   14h30 16h25
14h50 17h20   14h40 16h45
15h15 17h45   15h00 17h05
15h35     15h20 17h25
      15h40 17h45

Tin liên quan

Hỗ trợ tuyến