Quảng Yên - Hòn Gai

Ngày đăng : 13:42:31 12-04-2018

Lịch chạy tuyến bus 11: Hòn gai<=> Quảng Yên

Liên hệ: 0203 3 627 7777
Xe đầu bến H.Gai   Xe đầu bến Q.Yên
Giờ HG Giờ QY   Giờ QY Giờ HG
5h15 7h15   5h15 7h20
5h35 7h35   5h35 7h35
5h50 7h55   6h55 7h55
6h05 8h10   6h10 8h10
6h20 8h25   6h30 8h25
6h40 8h45   6h45 8h40
7h00 9h00   7h00 8h55
 
 
Giờ HG Giờ QY   Giờ QY Giờ HG
9h15 11h30   9h15 11h30
9h25 11h50   9h35 11h50
9h50 12h10   9h55 12h10
10h10 12h30   10h15 12h30
10h30 12h50   10h35 12h50
10h50 13h10   10h55 13h10
11h10 13h30   11h15 13h30
 
Giờ HG Giờ QY   Giờ QY Giờ HG
13h40 16h00   13h50 16h00
14h00 16h15   14h10 16h15
14h20 16h30   14h30 16h30
14h40 16h45   14h50 16h45
15h00 17h00   15h10 17h05
15h20 17h15   15h30 17h25
15h40 17h30   15h45 17h45

Đặt vé trực tuyến

Tin liên quan