• Tổng đài:02033.66.33.66
Liên hệ

Uông Bí - Vàng Danh

Ngày đăng : 13:40:40 12-04-2018
Lịch chạy tuyến bus 06: Uông Bí <=> Vàng Danh
TT Giờ DĐ Giờ VD Số xe   TT Giờ DĐ Giờ VD Số xe
1 5h00 5h50 1910   1 13h00 14h00 1910
2 5h30 6h15 9914   2

13h20

14h20 9914
3 6h00 6h45 986   3 13h40 14h40 986
4 6h15 7h10 2099   4 14h00 15h00 2099
5 6h25 7h30 2065   5 14h20 15h15 2065
6 6h45 7h50 1962   6 14h45 15h35 1962
                 
TT Giờ DĐ Giờ VD Số xe   TT Giờ DĐ Giờ VD Số xe
1 7h10 8h10 1910   1 15h10 16h05 1910
2 7h40 8h30 9914   2 15h35 16h30 9914
3 8h10 8h50 986   3 16h00 17h00 986
4 8h40 9h20 2099   4 16h30 17h30 2099
5 9h10 9h50 2065   5 17h00 18h00 2065
6 9h40 10h20 1912   6 17h30 18h30 1912
                 
TT Giờ DĐ Giờ VD Số xe          
1 10h 11h15 1910          
2 10h30 11h30 9914          
3 11h00 11h50 986          
4 11h30 12h25 2099          
5 12h00 13h00 2065          
6 12h30 13h30 1912          

Tin liên quan

Hỗ trợ tuyến